Het Filiaal: <br>lef met een F
Het Filiaal theatermakers

Het Filiaal:
lef met een F

De nieuwe huisstijl voor Het Filiaal theatermakers is stoerder en past beter bij de experimentele richting die het gezelschap is ingeslagen.

Het Filiaal theatermakers

Het Filiaal vroeg ons te helpen bij de herpositionering van hét jeugdtheatergezelschap van Utrecht. Het gezelschap ontwikkelde in de afgelopen jaren een steeds uitgesprokener theaterstijl, veel stoerder en experimenteler. De bestaande identiteit en huisstijl, hoe geliefd ook, paste hier niet meer goed bij en werd steeds vaker als te ‘kinderlijk’ ervaren. Tijd dus voor een vernieuwde identiteit. Een aantal sessies en workshops later ontstond een duidelijk beeld. De nieuwe huisstijl moest vooral twee dingen uitstralen: ‘handgemaakte’ kwaliteit en lef! Het Filiaal Theatermakers werd daarbij de nieuwe naam, met Verbeelding brengt je overal als vaste pay-off.

Visuele identiteit

Flow ontwikkelde een ‘concrete’ beeldtaal, met meer gebruik van fotografisch beeld, tastbare materialen en stoere kleuren. We ontwierpen een eigentijdse huisstijl met lef. Waarbij het logo steeds anders kan worden ingevuld. Een F met tekst. Of met beeld. Of met stof. Of met verf. En de is ook niet altijd dezelfde F, zoals iedere voorstelling weer anders is (en tegelijk zo onmiskenbaar Het Filiaal). We zijn trots op het resultaat: de nieuwe stijl past veel beter bij het gezelschap, waardoor promotiemateriaal en voorstellingen meer dan ooit een eenheid vormen.

Website met lef

Ook de website is vernieuwd. Hier verschuift het beeld eveneens naar meer fotografie en minder gebruik van de bekende illustratiestijl. Daarnaast is de site ook gemoderniseerd wat betreft interactie en gebruik van sociale media.

 

hetfiliaal.nl

Opdrachtgever: Het Filiaal theatermakers