KWR website
KWR

KWR website

De nieuwe full-responsive KWR website sluit naadloos aan bij dit internationaal gerenommeerd instituut en hun bekroonde gebouw, en maakt van archivering en publicatie van wetenschappelijke artikelen één handeling.

Instituut in ontwikkeling

Het bruist bij het internationaal gerenommeerde watercycle research instituut KWR. Hun mooie nieuwe gebouw won onlangs de BNA prijs voor ‘meest stimulerende omgeving van Nederland’. Samenwerkingsverbanden over de grens nemen een vlucht, de wetenschappelijke output groeit en er worden innovatieve tools voor de watersector ontwikkeld. Hard nodig, want door wereldwijde ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, vervuiling en bevolkingsgroei, is de roep om kennisuitwisseling en slimme oplossingen voor de watersector groot.

Nieuwe KWR website

Bij deze ontwikkelingen paste een nieuwe en ‘intelligente’ website. Een website opgezet vanuit de informatiebehoefte van de gebruiker, en niet vanuit de KWR organisatiestructuur. Het geheel moest menselijk zijn, voor de gebruiker relevante stories bevatten, er moest veel ruimte zijn voor beeld en video, en vooral moesten de vele dwarsverbanden tussen KWR expertises, onderzoek en maatschappelijke thema’s goed naar voren komen. Flow ontwikkelde samen met KWR relevante gebruikersscenario’s, voor zowel breed publiek als experts, en zette een contentstructuur op waarin er veel relaties tussen contentonderdelen gelegd konden worden. Het motto was: geen doodlopende wegen voor de gebruiker. Tegelijk werd de site, als meest zichtbare communicatiemiddel, gebruikt om de visuele identiteit een nieuwe impuls te geven.

‘Het motto was: geen doodlopende wegen voor de gebruiker.’

Publicaties archiveren en publiceren

Bij deze ontwikkelingen past ook een gestroomlijnde workflow voor wetenschappelijke publicaties van KWR. Publicaties moeten worden gearchiveerd, en waar mogelijk vervolgens online gepubliceerd. Voorheen waren dit twee handelingen. Door slimme koppelingen te maken met de interne database publiceert de website nu direct vanuit de KWR bibliotheek, waardoor wetenschappers nog maar op één plek hoeven in te voeren. De op deze workflow ontwikkelde publicatietool maakt het mogelijk om online op een slimme en snelle manier de publicatiebibliotheek van KWR te doorzoeken.

Jaarverslag functie

De KWR website biedt ook de mogelijkheid om een jaarverslag te publiceren. Voor wat betreft de cijfers en informatie voor aandeelhouders gebeurt dat ieder jaar voor de zomer. Voor nieuwsfeiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar kan vervolgens slim geput worden uit het nieuwsarchief van de site.

kwrwater.nl

Opdrachtgever: KWR Watercycle Research Institute
Web development: Mass.im