Project TryMe campagne
ALS Centrum Nederland

Project TryMe campagne

De Project TryMe campagne en website beoogt fondsen te werven voor trial-onderzoek. Met als doel: de volgende stap zetten op de weg naar een behandeling tegen de ongeneeslijke ziekte ALS.

Opvolger ProjectMine

Project TryMe is de volgende stap in het onderzoeksproject dat begon met ProjectMine. ProjectMine richt zich op het verzamelen van zoveel mogelijk vergelijkende DNA data om er achter te komen welke genetische factoren een rol spelen bij het ontstaan van ALS. De internationale campagne en fundraiser site die Flow voor ProjectMine ontwikkelde (projectmine.com), heeft voor Nederland inmiddels het initiële doelbedrag opgeleverd, en genereert wereldwijd nog steeds fondsen voor dit baanbrekende internationale onderzoeksproject.

Project TryMe: trialonderzoek

De volgende stap in de zoektocht naar een behandeling is trial-onderzoek bij ALS-patiënten zelf. Onder andere door het innovatieve gebruik van wearable monitoring apparatuur. ALS-patiënten willen graag meedoen aan onderzoek, maar door de hoge kosten kunnen nu maar  2% van de patiënten deelnemen. Met Project TryMe (campagne en website) wil het ALS centrum 6 miljoen euro werven in Nederland, en het zo voor 25% van de patiënten mogelijk maken mee te doen aan onderzoek.

Ontwerpen van delicate materie

De campagnestijl heeft een duidelijke verwantschap met de ProjectMine-stijl, die op haar beurt verwijst naar de huisstijl van het ALS-centrum en de Stichting ALS. Nieuw is de persoonlijke insteek en toon van de campagne. De ambassadeurs van Project TryMe die we in beeld brengen zijn ALS-patiënt, zij vertellen zelf waarom ze mee willen doen aan trial onderzoek. De urgentie van het onderzoek is sterk invoelbaar door de persoonlijke verhalen van deze mensen. Op de website hebben we hun beeltenis en hun sterke wens om bij te dragen aan een medicijn alle ruimte willen geven. Het resultaat is menselijk en begrijpelijk, met zo min mogelijk klinisch-wetenschappelijk jargon.

projecttryme.eu

projectmine.com

Opdrachtgever: ALS Centrum
Web development: Mass.im
Fotografie: Hester Doove